Missie & Visie

Missie

Wij streven ernaar voor al onze klanten en opdrachtgevers meer onderscheidend, klantgerichter en duurzamer te zijn dan collega-aanbieders. Om dat doel te bereiken staat correct, efficiënt en open zaken doen hoog in het bedrijfsvaandel. Evenzo innovatief opereren en goed naar opdrachtgevers luisteren. Dit alles vraagt om kwalitatief goede en betrouwbare medewerkers die proactief, integer en klantvriendelijk zijn, zich bovendien kunnen inleven in hetgeen opdrachtgevers verwachten en daarvoor oplossingen en alternatieven aandragen.

Visie

In een branche waarin de concurrentie groot is, de prijs een belangrijke en vaak doorslaggevende rol. In een markt die onder druk staat vanwege moeilijke economische omstandigheden, is onderscheidend vermogen een absolute vereiste. Daarom hanteren wij een brede, allround aanpak. Samen met de vooruitstrevende en dienstverlenende manier van werken vormt dit de basis voor een moderne en compacte organisatie met korte lijnen waarin hedendaags management zorgt voor houvast en duidelijkheid. Onderscheidend vermogen is echter geen vanzelfsprekendheid. Het vergt kennis van zaken, vertrouwen, investeringsbereidheid, de juiste mensen, alsook lef en creativiteit.

Strategische focus

Wij leggen ons volledig toe op de boomverzorging. Onze focus is erop gericht om in Nederland succesvol projecten te verwerven en met hoge kwaliteit uit te voeren. Zo realiseren wij blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten voor opdrachtgevers en maatschappij. De klantenfocus zijn aanbestedende diensten werkzaam in de publieke sector.

Onze kernwaarden