Boom Effect Analyse

In sommige gevallen kunnen bebouwing of renovatiewerkzaamheden een bedreiging voor bomen vormen. Een Boom Effect Analyse (BEA) kan dan helderheid verschaffen over de gevolgen voor de bomen. Een BEA heeft als uitgangspunt dat de bomen niet gekapt of verplaatst hoeven te worden en dus op dezelfde plek kunnen blijven staan. Om te beoordelen of dat daadwerkelijk mogelijk is, voert TreeUnit zowel ondergronds als bovengronds onderzoek uit.

Soms kan het helaas niet anders dan dat er rondom de bomen gebouwd en/of gegraven gaat worden. Toch hoeft de boom dan niet altijd gekapt of verplaatst te worden. In dat soort gevallen kan TreeUnit adviseren over hoe de mogelijke schade aan de bomen tot een minimum kan worden beperkt.

Denk hierbij niet alleen aan advies voor het bouwen en het graven rondom de boom, maar ook aan tips. Bijvoorbeeld over welk soort bouwmateriaal niet rondom de boom mag worden gestald, i.v.m. de mogelijke schade die de materialen aan de grond rondom de boom kunnen veroorzaken.

Maatwerk

Het uitvoeren van een Boom Effect Analyse is altijd maatwerk. Bovendien zijn er meestal meer mogelijkheden voor het behouden van bomen dan vaak wordt gedacht. Neem daarom contact op met TreeUnit om uw situatie voor te leggen.

Waarom TreeUnit?

  • Onze boomverzorgers zijn Europees gecertificeerd
  • TreeUnit is volledig verzekerd voor onverhoopte schade
  • Vaste medewerkers die goed op elkaar zijn afgestemd