Boom Effect Analyse (BEA)

In sommige gevallen kan een verbouwing een bedreiging vormen voor bomen. Een Boom Effect Analyse (BEA) verschaft helderheid over de gevolgen van de werkzaamheden op de bomen.

Een BEA heeft als uitgangspunt om de bomen te behouden. Indien de bomen behouden kunnen blijven kunnen daar maatregelen aan verbonden zitten om de werkzaamheden uit te voeren. Om te beoordelen of dat daadwerkelijk mogelijk is, voeren wij zowel een ondergronds- als bovengronds onderzoek. Onze bevindingen, resultaten, maatregelen en adviezen formuleren wij in een officieel rapport.

Schade aan de boom beperken

Soms kan het helaas niet anders dat er rondom de boom gebouwd en/of gegraven gaat worden. Toch hoeft de boom dan niet altijd gekapt of verplaatst te worden. In dat soort gevallen kunnen wij u adviseren over hoe de mogelijke schade tot een minimum beperkt kan worden.

Denk hierbij niet alleen aan advies voor het bouwen en het graven rondom de boom, maar ook aan tips. Bijvoorbeeld over welk soort bouwmateriaal niet rondom de boom mag worden gestald, i.v.m. de mogelijke schade die de materialen aan de grond rondom de boom kunnen veroorzaken.

Een BEA is maatwerk

Het uitvoeren van een Boom Effect Analyse is altijd maatwerk. Bovendien zijn er meestal meer mogelijkheden voor het behouden van bomen dan vaak wordt gedacht. Neem daarom contact met ons op om uw situatie aan ons voor te leggen.

Wat kost een BEA?

Een BEA verschilt in prijs. De prijs hangt af van het aantal bomen en het aantal onderzoeken. Doorgaan kost een BEA*:

  • t/m 4 bomen: € 598,95 (€ 495,- excl. BTW)
  • 5 t/m 9 bomen: € 1.203,95 (€ 995,- excl. BTW)
  • 10 + bomen: alleen op aanvraag

* Reiskosten zijn exclusief (€ 0,75 per km).

Waarom TreeUnit?

  • Onze boomverzorgers zijn Europees gecertificeerd;
  • We zijn volledig verzekerd indien er onverhoopt iets mis gaat;
  • We werken met vast personeel, waardoor we snel en efficiënt kunnen werken;
  • We zijn flexibel en snel, omdat we over eigen materieel beschikken;
  • Het (groen)afval voeren we af en ruimen de plek weer netjes voor u op.