Samenwerken

TreeUnit heeft een hechte band met zijn brede klantenkring.

Wij werken voornamelijk in de particuliere sector. Daarnaast helpen wij collega hoveniers
en boomverzorgers met advies en/of algehele boomverzorging.
Werkzaamheden als het snoeien/afbreken van bomen op moeizaam bereikbare plekken
tot een boomveiligheid-controle en het opmaken van een uitgebreid rapport voor de
gemeenten.

Het is allemaal te realiseren!
TreeUnit is trots op zijn klantenkring waarbij samenwerking het belangrijkste is
De bomen hebben het vaak zwaar te verduren, overgaan tot kap is de makkelijkste maar
zeker niet altijd de beste weg te gaan. Daarom is het belangrijk om elkaars kennis en
kundigheid te delen zodat de beste maatregelen worden genomen voor het behoud van
de bomen en het groen.

TreeUnit is daarom van mening dat het belangrijk is om kennis te delen.
Hoe meer kennis samenkomt, hoe meer we denken als één, hoe beter het is voor onze
samenleving om tot een duurzame, groene leefomgeving te komen.
Nu en in de toekomst!

Samenwerking betekent ook dat je vakgroepen, beurzen, kennisbijeenkomsten,
workshops etc vanuit je vak moet bezoeken. Het betekent ook dat je actief deel moet
nemen aan discussies over het welzijn van het groen om ons heen.
Samenwerken is ook je personeel betrekken bij de visie en missie van het bedrijf.
Voor werknemers is het belangrijk dat ze zien dat de eigenaar van het bedrijf leeft waar hij
voor staat.

TreeUnit is hierin actief omdat wij geloven in overdragen en delen van vakmanschap.
Samenwerking is Samen Werken aan een duurzame groene toekomst waar voor TreeUnit
de nadruk ligt op het behoud en onderhoud van (monumentale) bomen en groen.

Wij ‘het team’ van TreeUnit staat voor u klaar om u te helpen.
We ontmoeten u graag!

Hartelijke groet van Mike Ubbink