De monumentale boom

STEL JE VOOR
Stel je voor dat een mooie, groenrijke, reusachtige boom in het park staat vlak bij jouw huis.
Je weet dat grote, grove bomen meestal heel oud zijn. Je vraag af hoe lang zal deze boom hier al staan? Wat zal die boom allemaal hebben meegemaakt door de jaren heen?
Het valt je op dat die ene reuze boom iets bijzonders heeft, maar wat?
Dat kun je nog niet helemaal plaatsen, deze boom straalt in ieder geval grootsheid uit.
Het zou zo maar kunnen dat deze reusachtige boom een monumentale boom is.

WAT IS NOU EIGENLIJK EEN MONUMENTALE BOOM?
Monumentale bomen zijn de oude reuzen onder de bomen. Een boom krijgt niet snel een monumentale status.
Er zijn enkele voorwaarden waar een boom aan moet voldoen voordat hij zich een monumentale boom mag noemen.

VOORWAARDEN
Aan de volgende voorwaarde moet een boom voldoen om bij de Monumentale Bomen te mogen horen:
– De boom moet een minimale leeftijd hebben van 80 jaar
– De boom heeft gezien zijn gezondheid nog een minimale levensverwachting van 10 jaar
– De boom is beeldbepalend voor de omgeving
– De boom staat op een belangrijke plek (geschiedenis)
– De boom is zeldzaam in soort of variëteit
– De boom herbergt bijzondere dieren of planten (flora en faunawet)
– De boom heeft een zeldzaamheidswaarde, dit kan gaan over de hoogte, omvang of    ouderdom

PARKEERGARAGES EN BOUWWERKEN,  DE KILLERS VOOR MONUMENTALE BOMEN
Deze volgroeide bomen zijn in ons kikkerlandje een kostbaar bezit dat we moeten koesteren.
In vergelijk met andere landen heeft Nederland weinig monumentale bomen.
Vanwege de vaak geringe kennis bij groenbedrijven en gemeenten krijgen de bomen niet de mogelijkheid om uit te groeien tot een monumentale boom. Dat is erg jammer.
Veel wortels van bomen worden aangetast door bouwwerkzaamheden, zoals het aanleggen van kabels en leidingen.
Een ander voorbeeld zijn de parkeergarages en aanleg van grote gebouwen.
Door de aanleg hiervan,  stijgt de grondwaterstand, doordat het grondwater stijgt, komt er teveel water bij de wortels van de bomen.
De wortels verslechteren en uiteindelijk gaat dit ten koste van de gezondheid van de boom.

ONWETENHEID VAN BEDRIJVEN EN GEMEENTEN
We hebben hier te maken met onwetendheid en dat is jammer, wanneer we ons van de grote impact van werkzaamheden op bomen bewust worden, kunnen we de (bouw)werkzaamheden ook anders aanpakken.

Het is zo jammer dat door én te weinig kennis én te snelle besluiten, deze prachtige bomen geen kans krijgen om uit te groeien tot monumentale bomen.

De energie en sfeer die van deze bomen uitgaat is immens en overweldigend mooi.
Een duurzame bescherming en goede kennis van onderhoud zal voor deze bomen al genoeg zijn.

TREEUNIT HELPT EN ZET WOORDEN OM IN DADEN
Zoals het spreekwoord zegt: woorden zijn dwergen, daden zijn bergen. Oftewel, woorden doen weinig, daden maken het verschil!
Gelukkig helpt TreeUnit en voorziet gemeenten, bedrijven en particulieren van informatie en kennis voor het behoud van bomen zodat ze uit kunnen groeien tot oude, volwassen exemplaren.
TreeUnit heeft de taak op zich genomen om deze bomen te beschermen zodat we deze oude reuzen op een duurzame wijze kunnen behouden.
TreeUnit zet de eerste stap.

SPECIALE ÉÉNMALIGE ACTIE!
Bij veel particulieren staan prachtige oude bomen in de tuin of op het erf.
TreeUnit gaat door een aantrekkelijke actie, eigenaren van een oude en/of monumentale boom benaderen.
Zij krijgen een flyer op de deurmat voor een éénmalige, boomveiligheidscontrole ter waarde van €85,00 ! helemaal gratis!

HEEFT U OOK EEN OUDE BOOM IN DE TUIN MAAR GEEN FLYER ONTVANGEN?
Neem dan gerust contact op met TreeUnit, ook voor u is er een flyer beschikbaar.
*Voorwaarden voor deze speciale actie: 1 flyer per adres, geldig voor 1 boom, binnen een  straal van 20 km van Ter Aar en geldig tot 1 maart 2016.
Voor meerdere bomen/andere werkzaamheden, grotere afstand, vraagt u naar de tarieven!